ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Техніка виготовлена відповідно до вимог державної санітарно – епідеміологічної експертизи та сертифікату відповідності.

Виробник гарантує відповідність товару вимогам, зазначеним в нормативних документах за умови дотри­мання споживачем правил, які викладені в інструкції користувача.

Гарантійна політика розроблена у відповідності з діючими нормативно-правовими актами України і дає кожному покупцю пристроїв Коніка Мінолта право на гарантійне обслуговування на протязі всього встановленого гарантійного терміну.

Коніка Мінолта Україна зберігає за собою право у будь-який час внести зміни у всі або окремі положення даної Гарантійної політики з обов’язковим подальшим інформуванням про це всіх зацікавлених осіб, у т.ч. і покупців.

У разі підключення техніки до послуги CSRC гарантійний період подовжується на 6 місяців.

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Техніка приймається в гарантійний ремонт при наявності правильно заповненого гарантійного талону й підпису споживача про згоду з гарантійними умовами, фіскаль­ного чека або товарного чека чи рахунка фактури з печаткою продавця та з відміткою про дату продажу.

Товар доставляється на гарантійний ремонт та повертається силами і засобами Компанії-споживача. У разі неможливості цього, доставка і повернення товарів з гарантійного ремонту можуть бути здійснені силами виробника/виконавця за рахунок споживача.

У разі, якщо протягом гарантійного терміну товар експлуатувався з порушенням інструкції користувача, ремонт проводиться за рахунок споживача.

Виробник гарантує можливість використання товару за призначенням протягом терміну служби (за умови проведення у разі потреби післягарантійного технічного обслуговування або ремонту за рахунок споживача), а якщо такий термін не встановлюється – протягом 5 років. Гарантія поширюється тільки на дефекти, які виникли при використанні техніки згідно інструкції користувача. Дія гарантії не розповсюджується на будь-які інші випадки, в тому числі, які виникли в результаті:

 1. Внесення у конструкцію товару змін та/або здійсненні доробок.
 2. Неправильного обслуговування і модифікації товару.
 1. Використання не за призначенням.
 2. Самостійного підключення (введення в експлуатацію) техніки формату АЗ зі швидкістю друку/ копіювання більше або дорівнює 16 сторінок за хвилину, що використовується для продуктивного друку.
 3. Використання неліцензійного програмного забезпечення як у виробі так і в пристроях до якого під’єднаний товар.
 4. Використання неоригінальних витратних матеріалів, вузлів, деталей, комплектуючих виробів, носіїв, які не надаються та не підтримуються виробником товару.
 5. Підключення товару до мережі, напруга в якій не відповідає напрузі, зазначеній в технічних характерис­тиках товару.
 6. Експлуатації товару без заземлення.
 7. Несвоєчасній заміні витратних матеріалів.
 8. Потрапляння у/на товар сторонніх предметів та/або рідин.
 9. Ремонту або внесенню конструктивних змін, здійснених не вповноваженими виробником або його офіційними представниками сервісних центрів.
 10. Механічних ушкодженнях товару, які виникли при транспортуванні та/або експлуатації.
 11. Підключення (відключення) товару до комп’ютера у ввімкненому стані.
 12. Гарантія не розповсюджується на витратні матеріали (тонер, стартер, фотоциліндр тощо).